loader image

07.
PRAO HOM

“พร้าวหอม” เป็นน้ำมันมะพร้าวสำหรับใช้ปรุงอาหาร ผัด แกง ทอด เจียว เป็นแบรนด์ลูกของเนเจอร์ไลฟ์ แบรนด์ทางเลือกให้กับลูกค้า ราคาต่ำกว่า กรรมวิธีการผลิตจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ได้คุณประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวแทบไม่ต่างกัน เพราะอัครวินท์ต้องการตอบโจทย์ผู้ต้องการใช้น้ำมันมะพร้าวทุกครัวเรือนอย่างแท้จริง